top of page
TEKSTLOGO 03.png

Gehør vil være en ny type musikhus, som samler oplevelse, fordybelse og formidling under ét tag i hjertet af København. Hvad enten du selv spiller musik, ønsker at lære det eller bare nyder at lytte – vil du føle dig hjemme i Gehør.

ET ANDERLEDES MUSIKTILBUD

Med Gehør vil København få et fristed for musik-elskere, som byder på livescene for vækstlaget, øvelokaler, lydstudier og undervisning i en økono-misk bæredygtig forenings-model.

ET FÆLLESSKAB
FOR ALLE

Gehør vil være et samlingssted, som hen-vender sig til alle på tværs af alder, køn og kultur. Musik er noget, alle kan mødes om – og musik har en fantastisk evne til at bringe folk sammen.

EN RUNDTUR
I HUSET

Med en central belig-genhed på Halmtorvet 17b lige ved Kødbyen vil Gehør hurtigt kunne blive et hjertekammer for musikken i København. Tag med på en rundtur i det unikke hus. 

bottom of page