top of page

GeHørs vision

Visionen for GeHør er at skabe rammerne for at gentænke musikalsk dannelse, så performance, karriererådgivning og kompetenceudvikling tænkes sammen med den musikalske skoling. I GeHør vil du blive hørt for det, du kan og vil. Og vil du gerne udvikle en karriere inden for musik, vil stedet ikke bare tilbyde dig øvelokaler, men også livescene, lydstudie, udgivelse, airplay, karriererådgivning, PR-værksted, branchekendskab og et stort netværk. Der findes endnu ikke et sådant samlet tilbud for musikere i Danmark – heller ikke i København – hvor du kan lære alt det, der skal til for at klare dig i musikkens verden, hvilket vil placere GeHør som et uformelt alternativ til andre musikuddannelser. Med etableringen af et miljø som tilgodeser musiklivets mangfoldighed, vil GeHør fungere som dialog- og videncenter på tværs af alle genrer – til gavn for den danske musik og dens formidling. Samtidig vil husets åbne profil kunne tiltrække andre kunstarter og vækstlag med interesse for musik, som i GeHør vil møde et miljø, som fra morgen til aften summer af skabende samarbejde. Alt sammen til fordel for kulturlivets fortsatte udvikling i København. Det er en ny måde at tænke musikalsk dannelse på, der ikke blot ville kunne højne niveauet på den nationale musikscene, men ligeleds være med til at bringe den danske musik ud i verden.

Et samlet kultur- og uddannelsestilbud

Den danske musikbranche er i vækst, og denne vækst har naturligt afstedkommet en stigende efterspørgsel på karriererådgivning, som i dag kun findes som led i formelle uddannelser (MGK, konservatorierne), eller som afgrænsede tilbud fra brancheforeninger og andre aktører (DMF/Artlab, DAF, KODA, DPA, DJBFA, Dansk Live, Bandakademiet, Musikmetropolen, Spil Dansk, ROSA, Snyk m.fl.). Der eksisterer således ikke et samlet tilbud for musikere i Danmark, hvor du kan lære alt det, der skal til for at klare dig i musikkens verden. GeHør vil være sådan et tilbud.

Med GeHør vil København kunne sætte en retning for væksten i den danske musikbranche baseret på musikeres fællesskab med såvel branchefolk som publikum. Hermed tilbydes en enestående udviklingsmulighed, som i sin helhedstænkning og fysiske facilitering ikke dækkes af andre udbydere i landet, det være sig musikskoler, MGK, konservatoriet, Musikvidenskabeligt Institut eller Musikmetropolen.

Logo smalt H grå.png

Fremtidens måde at tænke musik

Logo lyserød.png

Flere øvelokaler i københavn

Øvelokaler

GeHør vil helt basalt imødekomme en stigende efterspørgsel på ordentlige og økonomisk tilgængelige øvelokaler i København, ikke mindst med en placering på Vesterbro. Efter byfornyelsen på Vesterbro gik i gang i 90’erne, er det gradvist blevet sværere at få et godt og billigt øvelokale i bydelen.

I Musikforeningen Vesterbro (MUVE) opleves der et stort pres på vores ni øvelokaler i Kødbyen og må afvise mange musikere, som dermed er nødsaget til at betale dyrt for ofte middelmådige og kondemneringsmodne lokaler på det private udlejningsmarked.

Behovet for flere øvelokaler afspejles også hos Københavns Kommunes Musikskole og Rysensteen Gymnasium, som bruger MUVE’s lokaler til både undervisning og øvning, men oplever, at kapaciteten slet ikke er tilstrækkelig i forhold til deres behov.


Med en central placering på Halmtorvet 17b vil GeHør kunne imødekomme denne efterspørgsel. Og med den foreningsbaserede model går lav pris og høj kvalitet i faciliteterne hånd i hånd, samtidig med at pengene geninvesteres i mere musik til borgerne. 

EN Scene for vækstlaget

Alle store bands har begyndt deres karriere på de små scener. I GeHør vil de københavnske musikere få et sted at udvikle deres talenter og performance – og publikum et sted at få liveoplevelser, som afspejler hovedstadens musikalske diversitet, gratis eller til små penge.


Med sin originale sammenbinding af udøvelse, udvikling og formidling af musik vil GeHør være en kulturel oase i byen, som ikke bare vil være til gavn og glæde for Københavns borgere, men kunne tiltrække besøgende fra hele landet og udlandet.

INdspilning dér hvor du øver

At få indspillet sin musik kan både være en uoverskuelig og fremmedartet proces for mange nye musikere og bands. I GeHør er indspilningsstudiet placeret det sted, hvor musikerne øver, hvilket er befordrende for den langvarige proces, som det ofte er at indspille en EP eller en plade. At ligge indspilningsstudiet i forbindelse med øvefaciliteterne bevirker, at musikerne lettere vil kunne vende sig til den fremmedartede situation som det for mange unge musikere er at stå i et studie. GeHørs ambition er, at det skal være så let som muligt for nye kunstnere, at få indspillet og udgivet deres musik i en kvalitet, der lever op til de kommercielle standarder.

Logo grøn.png

københavns nye upcomingscene

NewMUVE.png

hvis du
vil tage musikken til det næste niveau

udviklings- og karriereprogrammer

Hele planen for Væksthuset GeHørs indretning og faciliteter ligger i direkte forlængelse af Musikforeningen Vesterbros planer om at tilbyde målrettede udviklingsprogrammer til københavnske musikere, hvor der undervises i alle de ting rundt om selve musikken, der gør, at kunstnerne kan gøre sig gældende inden for en branche, hvor det er påkrævet at man besidder kompetencer, der rækker ud over de rent musikalske. Udviklingsprogrammet hedder NewMUVE og er en helhedsbaseret tilgang til musikalsk dannelse, hvor egnede solister og bands får mulighed for at modtage undervisning og coaching i forskellige discipliner, der alle hjælper musikerne med at gøre sig gældende inden for musikbranchen. Udviklingsprogramet sigter på de to overordnede områder af musikeres karriere:

  • Produktion og performance (sangskrivning, arrangement, indspilning, optræden)

  • Business (karriereplanlægning, indtægtsmuligheder, udgivelse, management, markedsføring og PR)

Undervisningen i udviklingsprogrammets forskellige elementer vil blive styret af undervisere og coaches, der alle er eksperter inden for det pågældende fagområde.

På baggrund af mange års erfaring med karriererådgivning og kompetenceudvikling for sine medlemmer i samarbejde med eksterne fagfolk og repræsentanter fra musikbranchen vil Musikforeningen Vesterbro (MUVE) med NewMUVE kunne gøre GeHør til et unikt og innovativt væksthus for musik. Der eksisterer ikke et samlet tilbud for musikere i Danmark – heller ikke i København – hvor du kan lære det, der skal til for at klare dig i musikkens verden. NewMUVE vil være sådan et tilbud målrettet københavnske musikere, hvor GeHørs indretning og faciliteter netop afspejler denne nye måde at tænke musikalsk dannelse på. GeHør vil være et musikalsk væksthus, der ikke blot vil kunne fremme vilkårene for dansk musik på den nationale scene, men det vil ligeledes være et sted, der formår at tage dansk musik ud over landets grænser.

NewMUVE 02.png

hent oplæg om newmuve

Gehørs samarbejdspartnere

GeHør samarbejder med en lang række foreninger og institutioner, der alle vil kunne benytte GeHørs faciliteter til deres forskellige aktiviteter og samtidige berige husets besøgende med en bred vifte af forskellige kulturelle begivenheder og events.

MUVE_LOGO_2.jpg

Musikforeningen vesterbro (MUVE)

På baggrund af mange års erfaring med musikvirksomhed og administration af øvelokaler vil Musikforeningen Vesterbro (MUVE) stå for en foreningsbaseret drift af GeHør, som gennem kontingentmidler, indtægter og sponsorater sikrer en bæredygtig finansiering af husets aktiviteter. Foreningsmodellen garanterer desuden, at pengene bliver i husets kredsløb – til gavn for musikken og borgerne.

RGB_SortGroen_600dpi.jpg

Folkeligt Oplysningsforbund(FOF)

Folkeligt Oplysningsforbund (FOF) ville kunne benytte faciliteterne i GeHør i form af showcaselokaler, værksteder og undervisningslokaler. 

Rysensten.jpg

Rysensteen Gymnasium

Rysensteen Gymnasium samarbejder allerede med Musikforeningen Vesterbro (MUVE) omkring brug af øvelokaleforeningens lokaler til undervisning og øvning. Den øgede øvelokalekapacitet som GeHør ville medføre, vil aflaste presset på de nuværende øvelokaler og styrke musikuddannelsen på Rysensteen Gymnasium, hvis elever ville indgå som en aktiv del af miljøet omkring GeHør.

Musikskolen KBH logo.jpg

Københavns Kommunes Musikskole

Københavns Kommunes Musikskole er i tæt samarbejde med Musikforeningen Vesterbro (MUVE) omkring brug af øvelokaler til øvning og undervisning. Væksthuset GeHør ville bidrage med en markant forbedring af rammerne for den undervisning af unge fra 0-25 år, der varetages Københavns Kommunes Musikskole.

BGK.jpg

Billedkunstnerisk Grundkursus

BGK KBH (Billedkunstnerisk GrundKursus) er beliggende i Tvillingehallen i Kødbyen og ville kunne benytte GeHørs showcase- og undervisningslokaler til workshops og udstillinger. GeHørs åbne områder ville også kunne benyttes til ferniseringer og som en udstillingshal for skolens elever.

bottom of page